commitments

Green awareness

Human Rights
Mensenrechten zijn onmiskenbaar belangrijk voor ons. Ze vormen de basis voor ontwikkelingshulp en daarmee onze branche. Mensenrechten gelden voor alle mensen over de hele wereld. Zij moeten garanderen dat iedereen, overal, recht heeft op een leven in vrede, vrijheid, waardigheid en rechtvaardigheid.

Gezondheid & Veiligheid

Essentieel voor de eliminatie van alle incidenten die schade veroorzaken als gevolg van onze acties, zijn wij verplicht om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Naast letsel en ziekte preventie bieden we in-house nood- en EHBO diensten door middel van de Nederlandse BHV certificering.
Milieu
Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt vertaald in duurzame praktijken. Deze praktijken zorgen voor behoud van onze natuurlijke hulpbronnen. Dit milieubewustzijn komt tot uiting in onze bedrijfsprocessen en maakt ons meer creatief, innovatief en efficiënt.

Kwaliteit
Zeer belangrijk voor ons imago en reputatie zijn onze kwaliteitspraktijken . Wij richten ons op duurzame kwaliteitsborging en proces verbetering, wat resulteerde in het verkrijgen van een ISO 9001:2015 certificering. Met een effectief kwaliteitsmanagementsysteem kunnen we klantverwachtingen overtreffen ten aanzien van betrouwbaarheid en kwaliteit van zowel onze producten als onze mensen.